Site icon Vold mod udenlandske kvinder

سياسة خاصة

إضـطّـررتِ لِـلـخـُروجْ مِـنْ عِـلاقـه الـزّوْجـِيـّه ـــ رُبـّمـا تـضـطـّريـنْ لـِلـخـُروجْ مِـنْ الـدانـِمـركْ

يَـحْـدثْ ذلـِك مَـرّه أخـْرى وفـِي الـكَـثـيـرْ مـِنْ الأحْـيـانْ . الـمَـرأه ، بـُـكـاءْ ، كـَدمـَـاتْ زَرْقــاءْ بـَعـدَ عُــنــفٍ شـديـِـدْ .

هـِي الأنْ فـِي حَــالـَـه خـطِـيــرَه ، زوْجـُـهــا مُـدْمـِن  ويـُمـَارسْ الـعُـنـفْ عَـلـيـْهـا فـِي الـبـيـتْ ورُبـّـمـا عـلـى أولادهـِـمْ .

رُبـّـمــا كـَانـتْ هـِي قـدْ تـقـدّمَـتْ لِـلْـحُـصـولْ عَـلـى الـطـّلاقْ ، شَـئ واحِــدْ مُـؤكـّـدْ : عِـنـدَمـَا يـَكـونْ سَـبـَبْ طـَلاقـهـا الـعُـنـفْ الـشّـديـدْ ، فـإنـّهُ سَـوفَ يـتـِمْ مَـنـْحْ الـطـّلاقْ عَـلـى الـفـورْ .

أسْـبَـابـُهـا هِـى نـفـْسُـهـا لِـلْـعَـديـدْ مـِنْ الـنـّسـاءْ اللائـِـي تـعـَرّضـنَ لِـلْـعُـنـفْ ، والـتـي شـَهَـدْنــاهـَـا خِـلالْ إرشـاداتــنــا عَـلـى مَـرْ الـسّـنـيـنْ . نـشَـأ وتـرَعـْرعْ فـِي مَـديـنـه فـِي أوروبـّا الـشـّرقـِيـّه وأسْـيـا ، الـشـّرقْ الأوْسَـطْ أو رُبـّـمـَـا فـِي أفـريـقـيـَا ، فـِي كَـثـيـرْ مِـنْ الأحْـيـَانْ مـَعَ مَـعـرِفـه قـلـِيـلـَه ، أوْ مَـعـدومـَه عَـن الـحَـيـَاه فـِي الـمُـجـتـمَـع الـحَـديـث ورفـاهِـيـَه مُـجْـتـمَـعْ أوروبـّـا الـغـرْبـيـّه ، حَــيـثُ الـدانـِمَـركْ جـُزء مِـنـهـَا .                                                                                           

الـغـَالَـبـيّـه الـعُـظـْمـى مِـنْ هِـذِه الـنـّسـاء تـشْـتـرِكْ فـِي شَـئ واحِــدْ ــــ حُـلـُمْ ــــ فـِي حَـيـَاه أفـضَـلْ ، وتـصْـبـِحْ وبـِكُـلْ بـَسَـاطـَه إمْـرأه الـهِـجْـرَه .                                                                                                                                       

عِـنـدَمَـا يَـتـحَـوّلْ الـزّواجْ إلـى أنْ يـَكُـونْ وكَـأنـّهُ كـَـابـُـوسْ ، فـَإنّـه لا يـَهُـمْ فـِيـمَـا إذا كَـانـتْ الـمَـرأه مُـتـزوّجَــهْ مِـنْ رجُـل دانِـمَـرْكـِي ذو خَـلْـفِـيـّه ثـقـافِـيّـه أخْـرى ، أو رجُـلْ مِـنْ أصِــل عِـرْقـِـي مُــخـتـلِـفْ ـــ فِـي الـوقـتْ الـذي يُـصْـبـِحْ فـِيـهِ الـرّجُـلْ عَـنِـيـفـاً ، تـَسْـقـُطْ الأحْـلامْ  بـَعِـيـدا عـَنْ بـَعْـضِـهَـا وتـتـبـَدّدْ ، وأسَـاسْ الـتـّعـَايـُشْ يَـنـهَــارْ .                                          

فـِي هـِذه الـلّـحْـظـه ـــ الأنْ ـــ قـَـدْ حـَـانَ الـوَقـتْ لِـلْـمَـرأه أنْ تـأخـُـذ بـَـعْـضْ الإحْـتِـيَـاطـاتْ الـهَــامّــه ، خـُصُـوصـا إذا تـَمّ إقـْحـَامْ الأطـفـالْ بـِذلـِـكْ . إذا كُـنـْتِ تـَعـتـقِـديـنْ أنّ وَصْـفْ حـَـالـَـه هــذِه الـمَـرأه مُـشـَابـِه لـِحـَالـتـِكِ الـيـَـوْمْ ، فـيـَجِـبْ عَـلـيْـكِ أنْ تـفـْعَـلـِي شَـيـئـا حِـيـالْ ذلِـكْ الأنْ .                                                                                                                     

إذْهَـبـِي إلـى الأصْـدِقـاءْ والـزّمـَـلاءْ ، وإسْـألِـي عَـنْ وضْـعَـكِ الـقـانـُونـِي . إذا كـَانـوا مُـقِـيـمِـيـنْ فـِي الـدانـِمـَركْ لِـسَـنـواتْ عَـدِيـده ، أوْ كـَانـوا دانـِمَـركـِيـّيـن ، فـَإنـّه مِـنْ الـمُـؤكّـدْ أنّ لـَدَيـْهِـمْ نـَصـَائـِحْ يـُـقـدّمُـوهـا لـَـكِ .                                                                                                                                                                              

أنـتِ يـَجـبْ أنْ تـعْـرفـي كُـلْ شـَئْ عَـنْ حُـقـوقـكِ ، والـحُـصُـولْ عَـلـى الإسْـتِـشـَاراتْ والـمُـسَـاعـَده الـقـانـُونـيـّه ، لـِلـحِـفـاظْ عَـلـى تـصْـريـحَـكِ لِـلإقـامـَه فِـي الـدانِـمَـركْ ، حُـقـوقـكِ فـِي أنْ يَـكُـونْ الأطـفـَالْ عِـنـدَكِ ، أوْ أنْ تـكُـونِـي مَــعَ أطـفـالـكِ ، الـنـتـائِـج الـمُـتـَرتـّبـَه عـَلـى الـطـّلاقْ ، مِـثـِلْ تـقـسِـيـمْ الـمُـمْـتـلـكـَاتْ ، نـفـقـه الأطـفـَالْ ، نـفـقـه الـزّوجَـه وإعـِانـَه الأطـفـَالْ … إلـخْ .                                                                                                                                         

 هُـنـاكَ الـعَـديـِد مِـنْ الأسْـئـِلـَه ، ولـكِـن إذا سَـألـتِ فـَإنـّه مِـنْ الـمُـؤكـّـد أنْ تـَحْـصُـلـِي عـَلـى إجَـابَـه لِـمُـعْـظـمْ الأسْـئِـلَـه .

إذا لَــمْ تـَسـْألـي ، يُـمْـكِـنْ أنْ يَـنـتـهِـي الأمْـرُ بـِكِ إلـى مَـشـاكِـلْ كَـبـيـرَه . عَـلـى وَجْــه الـخـُصـوصْ ، أنْ تـَعْـرفـِي كُـلْ شـَئ عَــنْ الـمُـسَـاعَـده والإرشـاداتْ ، ويَـحُـق لَـكِ ذلِـكْ ، عِـنـْدمـَا تـكُـونْ مـُشـكِـلـتـكِ صَـعْـبـَه ـــ وهُـنـا تـحْـصُـلـِيـنْ عـَلـى ذلِـكْ  www.Vold-Mod-Udenlandske-Kvinder.dk

إنْ شـَعَـرَ الـمَـرءْ أنّ  الأمُـور بَـدأتْ تـَسـيـرْ إلـى طـَريـِقْ مَـسْـدُودْ ، فـإنّ هُـنـَاكَ إمْـكَـانـيـّه لِـلْـحُـصُـولْ عَـلـى الإسْـتـِشـاراتْ فـِي الـدّانـِمَـركْ ، ولـكِـنْ قـدْ يَـكُـونْ مِـنْ الـصّـعْـبْ الـتـوصّـلْ إلـى إتـفـاقْ ، خـُصـُوصـاً إلـى إتـفـَاقْ سَـريـعْ مـَـعَ الـسّـلـطـاتْ الإجْـتـمـَاعِـيـّه . لا يُـنـْصَـحْ بـِالـمُـحَـامـِيـنْ ، لأنـّه لَـيْـسَ مِـنْ إخـتـِصَـاصِـهـِمْ ، ويَـطـلـبُـون الـدّفـعْ ، وغـَالِـبـاً مـَا يَـكُـونْ بـَاهـِضْ الـتـكَـالـيـفْ لِـلْـغـالِـبـيّـه ، بـِالإضـَافـه إلـى أنّ هُـنـاكَ الـعَـديـدْ مِـنْ الـمَـشـَاكِـلْ الـجَـانِـبـيـّه فـِي قـضـايـا الـطـّلاقْ ، خـُصـوصـا إذا كَـانَ أطـفـالْ قـاصِـريـِنْ فـِي الـعِـلاقـه الـزّوجـيـّه / عِـلاقـه الأزواجْ ، حَـيْـث الـمُـحَـامِـيـنْ لا يَـهـتـمّـونْ بـِهـا .                                 

إسْـتِـشَـاراتْ الـمُـهـَاجـِريـنْ تـتـكـفـلْ فِـي الـدّعـاوى الـقـضـائِـيّـه فـِي مِـثِـلْ هـَذه الـقـضَـايـا ، ولـكـِنْ لَـيْـسَ دائـِمـا مَـجّـانـا .       

أنـتِ يُـمْـكـنـكِ الإتـصَـالْ بـنـا عَـلـى الـهَـاتِـف . أوْ كِـتـابـَه إمِـيـلْ ، أوْ زيـَاره مَـكـتـبـنـا يـَـومْ الـثـلاثـاءْ أوْ الـخـَمـِيـسْ ( مَـفـتـوحْ كِـلا الـيَـوْمَـيـنْ مِـنْ الـسّـاعَـه 11:00 إلـى الـسّـاعَـه 16:00 ) . نـَحْـنُ دائِـمـا عَـلـى إسْـتـِعـدادْ لـِمـُسـاعـَدتـكِ والإجَـابـه عَـلـى الأسْـئـِلـه الـتـي لـَديـكِ . نـصَـائِـحُـنـا فـِي جَـمـِيـعْ أنـْحـاءْ الـبَـلـدْ ، ومُـقـدّمَـه مِـنْ مُـسْـتـشـاريـِـن مَـهَــره .            

Exit mobile version