درباره ما

خشونت علیه زنان خارجی بخشی از مشاوره مهاجرت
است که بزرگترین شرکت دانمارک در زمینه مشاوره و قانون مهاجرت است. ما یک شرکت خصوصی هستیم که 24 سال است که فعالیت داریم. ما تجربه گسترده ای در مشاوره، راهنمایی و مدیریت موردی مشخص در مورد مشکلاتی که ممکن است به عنوان یک زن خارجی که در یک رابطه خشونت آمیز زندگی می کنید داشته باشید، داریم.

ما در خدمات مشاوره مهاجرت
مشاوره تخصصی در زمینه قوانین مهاجرت به شما ارائه می دهیم.
– هم در قانون دانمارک و هم در قوانین اتحادیه اروپا.

راهنمایی ما اساسا رایگان است. به این معنی که اگر سوالی دارید و با ما تماس بگیرید یا از طریق تلفن، ایمیل یا حضوری در دفتر ما تماس بگیرید، ما شما را رایگان راهنمایی می کنیم. هنگامی که ما در مشاوره مهاجرت
پرونده های مشخصی را انجام می دهیم، در مقابل پرداخت است. با این حال، قیمت ثابتی دارد که کمتر از حد معمول است.