نماد سایت Vold mod udenlandske kvinder

خشونت فیزیکی

این فیلم برای شما که یک زن خارجی هستید که در یک ازدواج توهین آمیز زندگی می کنید و خشونت فیزیکی را تجربه می کنید.

https://www.vold-mod-udenlandske-kvinder.dk/wp-content/uploads/2022/06/Film-1-Farsi.mp4
خروج از نسخه موبایل