نماد سایت Vold mod udenlandske kvinder

خشونت به کودکان آسیب می رساند

این فیلم برای زنان دارای فرزند است که در خانه ای بدسرپرست زندگی می کنند.

https://www.vold-mod-udenlandske-kvinder.dk/wp-content/uploads/2022/06/Film-4-Farsi.mp4
خروج از نسخه موبایل