Site icon Vold mod udenlandske kvinder

Introduktion til lynguiden

Lynguiden er til dig, som vil have et overblik over, hvordan du kan komme ud af et voldeligt forhold. I guiden får du også få svar på, hvordan du øger muligheden for at beholde din opholdstilladelse. Samtidig finder du svar på nogle af de vigtige spørgsmål, som du kan have, hvis du lever i et voldeligt ægteskab.

Fysisk, psykisk og social vold er ulovligt i Danmark. Det straffes tit med fængsel. Hvis du bliver udsat for vold, er det vigtigt, at du tager på skadestuen, optager volden på din telefon og gemmer beskeder. Så kan du nemlig bevise volden.

Derudover råder vi dig til at få kvalificeret rådgivning. Hos Indvandrerrådgivningen har vi 25 års erfaring med at hjælpe voldsramte kvinder. Vi har også stor erfaring med at hjælpe voldsramte kvinder med at få en selvstændig opholdstilladelse.

Hvad er vold?

Der findes tre former for vold. De kaldes fysisk, psykisk og social vold. Her får du en kort gennemgang af dem alle.

Fysisk vold

Fysisk vold er ikke kun lussinger. Det kan være forsøg på at kvæle, at blive brændt med cigaretter, få slag med knytnæve og spark. Manden kan også bruge redskaber, som han kan slå med. Han kan også bruge våben. Det kan være en kniv. Han behøver ikke altid at være alene. Venner eller medlemmer af familien kan også være med til at udøve volden i dig.

Psykisk vold

Psykisk vold er tit trusler om, at du bliver sendt tilbage til dit hjemland. Det kan også være trusler på livet, hvis du fortæller om volden. Eller forbud mod at tale med din egen familie. Det kan også være indespærring, chikane og mobning fra din mand eller andre medlemmer af familien. Det er også psykisk vold, hvis et familiemedlem kræver at deltage som tolk, hvis du for eksempel vil tale med en læge.

Social vold

Social vold sker tit på samme måde som psykisk vold. Men social vold er også, hvis din mand ikke lader dig gå alene ud. Måske kræver han at være med, når du skal på arbejde, til kurser i dansk eller i byen.

Hvordan får du en bolig, hvis du vil forlade din mand?

Har du besluttet dig for at forlade din mand, og mangler du et sted at bo? Så er der forskellige tilbud i Danmark, som du kan bruge.

Det mest udbredte tilbud til voldsramte kvinder er krisecentrene for kvinder. Her kan du højst bo i 90 dage. Du skal være opmærksom på, at de fleste krisecentre vil have beviser for volden. Du kan frit kontakte et krisecenter for at høre, om der er plads. Opholdet er dog ikke gratis, og pladserne er få. Hvis du ikke selv kan betale for opholdet, er det din kommunes familieafdeling, som skal garantere betalingen.

Hvis du har børn under 18 år, kan du søge din kommune om en bolig gennem Den Sociale Boligtildeling – DSB. Du skal dog være opmærksom på, at jeres fælles lejlighed ikke automatisk bliver din mands. I ansøgningen om skilsmisse kan du gøre krav på at beholde lejligheden.

Husk aldrig at skrive under på noget fra din mand, som du ikke forstår eller ikke kender konsekvenserne af. Ring til os i Indvandrerrådgivning for at få hjælp og gode råd.

Skal du holde dine oplysninger hemmelige?

Det er vigtigt, at du holder dine oplysninger hemmelige. Hvis du flygter fra din mand, skal du kun fortælle få, hvor du flytter hen. Det gælder uanset, om du flytter til et krisecenter eller en anden form for bolig.

Skriv aldrig din nye adresse, telefonnummer eller e-mail på sociale medier som Facebook og Instagram. Du skal også være opmærksom på de billeder, du deler med andre.

Fortæl heller ikke andre på krisecentret, hvor du kommer fra eller dit rigtige navn. Så forbliver din identitet hemmelig. På den måde kan din voldsudøver ikke finde dig.

Hvad med din opholdstilladelse?

Hvis du vil skilles på grund af vold, er det nødvendigt, at du skaffer beviser for volden. Det kan være bilag fra skadestuen og rapporter fra politiet.

Beviserne for volden er enormt vigtige. De kan have afgørende betydning i din sag, når Udlændingestyrelsen skal revurdere din midlertidige opholdstilladelse.

Udlændingestyrelsen sætter store krav til beviserne på fysisk vold. Samtidig siger udlændingeloven, at du skal fjerne dig fra den fysiske vold. Det kan dog være svært at leve op til. Cirka to ud af tre voldsramte kvinder får inddraget deres opholdstilladelse, når de forlader manden.

Udlændingestyrelsen kigger også på, om du for eksempel har fulgt dine kurser i dansk, og om du arbejder.

Det tager som regel 6-12 måneder, når Udlændingestyrelsen skal vurdere og beslutte, om du kan beholde din midlertidige opholdstilladelse. Under behandlingen af din sag har du alle dine rettigheder. Det betyder, at du for eksempel stadig må arbejde og få lægehjælp.

Hvordan anker du til Udlændingenævnet?

Hvis Udlændingestyrelsen vælger at inddrage din opholdstilladelse, er det vigtigt, at du anker til Udlændingenævnet. Det skal ske senest 7 dage efter, at afgørelsen er faldet.

Hvis du ikke anker, har du en måned til at rejse ud af landet. Hvis du i stedet vælger at anke, har du stadig alle dine rettigheder i Danmark, imens sagen bliver behandlet.

Det koster penge at anke, men det er rigtig godt for din sag og for din tid i landet. En ankesag tager cirka 14 måneder at få behandlet og ofte endnu længere.

Hvor kan du få hjælp?

Når du står i en situation, hvor din opholdstilladelse er på spil, kan det virkelig betale sig at få kvalificeret hjælp.

I Indvandrerrådgivningen giver vi konkret rådgivning til lige netop din sag. Det kan for eksempel være til en ankesag. Det kan også være inden, du lader dig skille fra din ægtefælle.

Vi sikrer også, at de korrekte og relevante dokumenter bliver sendt ind til Udlændingestyrelsen.

Hvordan søger du om skilsmisse eller separation?

Du kan få en skilsmisse via www.familieretshuset.dk. Her kan du med dit NemID eller med en blanket ansøge om skilsmisse eller separation.

Du behøver ikke at blive separeret inden en skilsmisse. Din ægtefælle skal heller ikke underskrive noget, når du sender din ansøgning ind. Familieretshuset vil senere kontakte din ægtefælle, som vil blive bedt om at underskrive.

I Danmark kan man ikke forhindre en skilsmisse. Hvis din mand ikke vil skilles – og derfor ikke vil underskrive – vil ansøgningen komme i Familieretten. Her vil retten godkende din ansøgning om skilsmisse.

Hvis du ikke har lyst til at møde din ægtefælle i Familieretshuset eller i retten, kan du anmode om det. Du skal ikke være bekymret for udgifter til retten. De fleste får en advokat, som staten betaler.

Er du beskyttet mod vold i Danmark?

Ja, i Danmark er du beskyttet imod både fysisk, psykisk og social vold.
I Danmark ser man vold som en kriminel handling – og det er uanset hvem, der udøver volden. Ægtefæller er nemlig ikke altid alene om volden. De kan også inddrage venner og familiemedlemmer.

Det er meget vigtigt, at du anmelder volden til politiet og også gerne andre myndigheder. Hvis I har børn, skal du som minimum også anmelde volden til de sociale myndigheder.

Det er samtidig dig, som skal bevise, at volden har fundet sted. Derfor er det nødvendigt, at du samler dokumentation for volden.

Der er ingen grund til at have medfølelse for en ægtefælle, som udøver vold imod dig og/eller dine børn. Han skal have hjælp og behandling for sin trang til at udøve vold.

Hvad kan du gøre for at bevise psykisk og social vold?

Den psykiske og sociale vold kan være svær at bevise. Det er, fordi der er tale om en forbrydelse, som ikke umiddelbart efterlader synlige spor på din krop.

Det kan derfor være en fordel at skrive dagbog. Her skal du skrive dato, klokkeslæt og hvad der konkret skete under episoderne med vold. Du skal også skrive, hvad du bliver truet med. Du kan for eksempel også gemme SMS-beskeder og optage lyd på din telefon.

Du har måske hørt en af de mest almindelige trusler. Den går ud på, at du bliver smidt ud af landet, hvis du vælger at forlade din mand. Her er det vigtigt at vide, at din ægtefælle ikke har mulighed for at smide dig ud af Danmark. Det er uanset, om han er etnisk dansk, indvandrer eller anerkendt flygtning.

Når du er skilt eller flyttet fra din ægtefælle, vil Udlændingestyrelsen kun tale med dig, da det er din midlertidige opholdstilladelse, de skal revurdere. I den forbindelse anbefaler vi på det kraftigste, at du søger kvalificeret hjælp.

Du kan læse meget mere om de enkelte afsnit inde på hjemmesiden, hvor der også er en “få mig væk”-knap.

Exit mobile version