Vold fra mænd

I Danmark er det ikke bare umoralsk og uetisk at udøve fysisk, psykisk eller social vold mod andre. Det er også ulovligt – og det er det både uden og inden for hjemmets fire vægge.

Hvem bliver udsat for vold?

Det kan ske for alle. Alle kan være uheldige at møde et menneske, som har brug for at udøve vold. Det har de, fordi volden giver dem en følelse af kontrol. Det vigtigste er, at du ved, at der ikke er noget galt med dig!

Hvis du lever sammen med en mand, som udøver vold, er det meget vigtigt, at du søger professionel hjælp. Det er nemlig ikke bare psykisk nedbrydende at leve sammen med en mand, som er voldelig. Det er også unødvendigt. Hos Indvandrerrådgivningen har vi 24 års erfaring med at hjælpe kvinder, som er udsat for vold.

Kan din mand smide dig ud af Danmark?

Nej, det er Udlændingestyrelsen, som vurderer din sag vedrørende opholdstilladelse.
Mange voldsramte kvinder står i en speciel problemstilling. Mange har nemlig opholdstilladelse som familiesammenført ægtefælle efter udlændingelovens § 9, stk. 1. nr. 1.
Det betyder, at en af betingelserne for opholdstilladelsen er, at man er gift eller har dokumenteret samliv med ens mand. Det skaber en relation, som ikke er i balance. Samtidig sætter det dig som kvinde i en udsat og sårbar situation. Din mand vil nemlig kunne true dig med, at du mister din opholdstilladelse, hvis du flytter eller vil skilles.
Det er midlertidigt ikke rigtigt. Du og dine børn kan få jeres egne, selvstændige opholdstilladelser. Vi kan dog ikke garantere det. Vurderingen vil nemlig afhænge af, om du kan dokumentere volden. Dertil skal du kunne dokumentere dit og dine eventuelle børns tilhørsforhold til Danmark. Det kan du blandt andet gøre ved at følge vejledningen, som står nedenunder.

Mulighed for at beholde din opholdstilladelse uden børn

Det er vigtigt, at du kan dokumentere volden, hvis du vil skilles eller flytte fra en mand, som udøver vold. Ved fysisk vold skal du tage på skadestuen eller til egen læge. På den måde kan lægerne skrive en lægeerklæring. Her vil der stå, at dine skader stammer fra fysisk vold.

Det kan være svært at dokumentere psykisk og social vold. Du kan med fordel gemme eventuelle SMS’er, som din mand har sendt. Du kan også optage lyd på din telefon, når han skælder dig ud, eller hvis han beordrer dig til at holde dig fra din familie og venner. Du kan også skrive dagbog, hvor du i detaljer beskriver, hvordan han kontrollerer dig.

Samtidig er det vigtigt at anmelde volden til politiet – og det er lige meget, om det er psykisk, social eller fysisk vold. Alle former for vold er ulovlige i Danmark. Alle beviserne skal du bruge, når du skal dokumentere over for Udlændingestyrelsen, at du lever sammen med en mand, som er voldelig.

Når du har forladt din mand på grund af vold, er der flere muligheder i forhold til, hvor du kan bo. Det tilbud, som du måske allerede har hørt om, er krisecentrene for voldsramte kvinder. Du kan kontakte os for at få vejledning i, hvordan du søger efter et sted at bo.

Mulighed for at beholde din og dine børns opholdstilladelse

Du skal vide, at der er forskel på, om dine børn er kommet til Danmark sammen med dig, eller om de er født her.

Hvis dine børn er født her, vil Udlændingestyrelsen sandsynligvis vurdere, at deres tilhørsforhold til Danmark er stærkere end dit. Du kan derfor risikere, at din opholdstilladelse inddrages eller ikke forlænges uden, at det samme sker for dine børn.

Du skal også være opmærksom på, at andre forhold kan gælde, hvis dine børns far ikke er ham, som udøver vold imod dig. Den vigtige pointe er, at alle familieforhold og sager er forskellige. Derfor opfordrer vi dig på det stærkeste til at tage kontakt til Indvandrerrådgivningen. Her kan du få den korrekte vejledning. Der er dog alligevel nogle generelle retningslinjer, som kan give dig og dine børn en større chance for at beholde jeres opholdstilladelser.

Generelle retningslinjer

Når du har børn sammen med den mand, som er voldelig – eller I lever med sammenbragte børn – så gælder mange af de ovenstående regler og krav for dokumentation.

Du skal dog være opmærksom på en ting: Du kan ikke bare kan tage dine børn med dig, når en af betingelserne for børnenes opholdstilladelse er, at de har dokumenteret samliv med deres far.

For midlertidig beskyttelse kan du tage børnene med dig på krisecenter. Men hvis Udlændingestyrelsen bliver opmærksom på, at samlivet mellem dine børn og mand er slut, vil de vurdere, om dine børns opholdstilladelser skal inddrages. Udlændingestyrelsen vil højst sandsynligt kræve, at dine børn skal have dokumenteret samliv med deres far for, at de kan beholde deres opholdstilladelser.

Du kan søge om, at børnene skal familiesammenføres med dig frem for deres far. Her skal du være opmærksom på, at der er flere betingelser for familiesammenføringer, når du som kvinde og mor selv har opholdstilladelse som familiesammenført frem for asyl.

Hvis din mand udøver fysisk, psykisk eller social vold mod børnene, er betingelserne ikke lige så hårde, hvis børnene skal familiesammenføres til dig. Det kræver dog, at du dokumenterer volden mod børnene på samme måde, som når han udøver vold med dig. Du kan for eksempel filme dine børn, mens de fortæller om deres oplevelser.

Der er forskellige muligheder for steder, hvor du kan bo, når du har forladt din mand på grund af vold. Det tilbud, som du måske har hørt om, er krisecentrene for voldsramte kvinder. De fleste centre har plads til børn. Men kommunen kan også hjælpe med at finde en passende bolig til dig og dine børn, når opholdet på centret slutter. Du kan kontakte os for at få vejledning i, hvordan du søger efter et sted at bo.

Tilhørsforhold til Danmark

Når Udlændingestyrelsen skal vurdere, om du og dine eventuelle børn skal beholde jeres opholdstilladelser, vil de lægge vægt på jeres tilhørsforhold til Danmark.

Det vil som udgangspunkt sige, at jo længere tid I har været i Danmark, jo større er chancen for, at I beholder jeres opholdstilladelser. I deres vurdering lægger de også vægt på, hvor meget I er integreret i Danmark. Kan I sproget? Er I på arbejdsmarkedet? Er i en del af foreningslivet? Går børnene i institution og/eller skole?

Der er altså flere forhold, som kan være med til, at I kan beholde jeres opholdstilladelser – også selvom jeres samliv med den voldelige mand er slut.

Er han misbruger eller psykopat?

Du er særligt udsat for vold, hvis din partner er misbruger eller psykopat.

Psykopater

Mange psykopater har svært ved at håndtere deres følelser på en god måde. Mange vil som udgangspunkt se verden ud fra et selvoptaget synspunkt. Derfor vil mange psykopater stå tilbage med en oplevelse af, at hele verden er imod dem (Psychiatric Times, The Hidden suffering of the psychopath, 2014).

Det helt store problem for dig som ægtefælle bliver, når psykopaten bruger modgangen til at retfærdiggøre volden. Som voldsramt ægtefælle kommer du altså til at betale prisen for noget, som du ikke kan kontrollere eller styre.

Misbrugere

Der er forskellige karaktertræk ved misbrugere. Mange misbrugere er impulsive, har svært ved at håndtere stress og føler ikke, at almindelige regler gælder for dem (Addiction Outreach Clinic, Personality traits of an addict).

Som ægtefælle til en misbruger, kan du opleve, at din voldelige mand er utilregnelig. Du kan også opleve, at du ikke kan tale med ham om, hvad der er lovligt og ulovligt.

Vi vil på det kraftigste anbefale dig at søge professionel hjælp uanset, om din voldelige mand er psykopat eller misbruger. I Indvandrerrådgivningen har vi 25 års erfaring med at rådgive og hjælpe udenlandske kvinder, der lever med vold i nære relationer.