Social Vold

Social Vold

Social VOLD, samt fysisk og psykisk vold er ofte forekommende i ”blandede” ægteskaber!

Vold i familien accepteres ikke i den Danske samfund

Vold mod et familiemedlem er uacceptabel i Danmark. Det gælder mod ægtefælle, vold mod børn, eller andre familiemedlemmer.

Vold efterlader sig masser af spor – man kan fysisk se, at en person er blevet slået, sparket eller skåret i med en kniv. Eller skudt. Undertiden ender volden med, at den voldsramte person dør, og så foreligger der en drabssag, som oftest medfører fængsel i mange år og eventuelt udvisning fra Danmark, hvis man ikke er dansk statsborger.

Nogle af de værste spor hos dem, der skal leve med eller i værste fald overlever volden er imidlertid de spor, man ikke kommer over gennem lægens eller sygehusets behandling. Det er de spor, der sidder i sjælen, når man er blevet udsat for vold fra én, man måske har – eller burde have – allermest tillid til: ens mand, far, mor eller søskende.

Vold mod ægtefællen – hustruen

Vold mod ægtefællen – hustruen er som beskrevet ødelæggende og skadelig. Men dertil kan der komme andre alvorlige konsekvenser, især hvis volden medfører, at ægteskabet må opløses. Og den situation opstår desværre for en del udlændinge i Danmark.

Den hyppigste form for vold mod en udenlands kvinde er fysisk vold, men ikke sjældent er det psykisk vold. Og i de situationer, hvor kvinden kun har en tidsbegrænset opholdstilladelse på baggrund af ægteskab, kan udlændingemyndighederne nægte at forlænge opholdstilladelsen, hvis hun ikke længere opfylder betingelserne for at få forlænget opholdstilladelsen ‑ for eksempel hvis hun er blevet skilt fra sin voldelige mand. På den måde bliver kvinden straffet to gange: Først banket ud af ægteskabet og derefter banket ud af Danmark.

Social vold!

En anden grim form for psykisk vold er den ”sociale vold”, det at lade sin udenlandske hustru være i uvidenhed om familiens økonomi og dispositioner.

Ofte er det ægtemanden, der alene råder over dette ansvar. For ofte lader ægtemanden ikke sin hustru få indsigt og medbestemmelse i familiens økonomi og andre for familien vigtige forhold. Det ses ofte, at ægtemanden til en udenlandsk hustru heller ikke informerer og hjælper sin hustru til at få den nødvendige viden om det danske samfund, sine elementære rettigheder og muligheder. Alt for ofte står den udenlandske kvinde uden indsigt i samfundet og sine rettigheder.

Opholdstilladelse og Udlændingestyrelse

I teorien skal udlændingemyndighederne tage meget hensyn til, at kvinden er havnet i en svær situation. Og det betyder, at man som voldsramt kvinde i visse tilfælde kan bevare sin opholdstilladelse, selvom ægteskabet er slut. Kvinden skal selv i denne svære situation sørge for, at få så meget dokumentation som muligt på den udøvede vold fra sin ægtemand, uanset om den er fysisk, psykisk eller socialt.

Hvis man har været udsat for vold, er det vigtigt hurtigt at få dokumenteret den vold, der er sket. Det kan ske ved lægen, som skal beskrive de eventuelle skader og mærker, man kan se. En anden mulighed er at henvende sig til det nærtliggende hospitals skadestue. Er der vidner til volden, bør man få deres navne og adresser. Er volden hård og har medført fysiske skader, da anmeld det til politiet og forlange at få en kvittering for anmeldelsen. Man kan iøvrigt altid få at vide hos politiet, hvor skadestuen geografisk er beliggende. Bedst er det at fremmøde på politistationen. Politianmeldelsen skal overfor udlændingestyrelsen anvendes som dokumentation for den udøvede vold. Har kvinden taget ophold på krisecenter eller været i forbindelse med de sociale myndigheder, er det også vigtigt at få papirer med herfra.

Når udlændingemyndighederne skal vurdere en ansøgning om at forlænge en voldsramt kvindes tidsbegrænsede opholdstilladelse, skal man tage hensyn til, om tabet af opholdstilladelsen vil stille kvinden i en særlig vanskelig situation. For at vurdere det, ser man på kvindens tilknytning til Danmark, varigheden af hendes ophold her, hendes risiko for at blive udstødt, hvis hun vender tilbage til sit hjemland. Endelig skal myndighederne vurdere sagen ud fra kvindens alder og helbred, og så skal der tages hensyn til eventuelle børn. Det er vigtigt ikke at flytte folkeregister-adresse, da Udlændingestyrelsen betragter en flytning fra ægtemandens bopæl som en ”separation”. Fra den dag man flytter sin folkeregister-adresse betragter Udlændingestyrelsen det som et ophør af ægteskabet. Statsforvaltningen, Retten og sociale myndigheder har indberetningspligt over Udlændingestyrelsen, hvis du bliver skilt eller flytter fra ægtefællen.

Man skal huske, at udlændingemyndighederne alene træffer afgørelse ud fra en individuel og konkret vurdering af den enkelte kvindes sag. Udlændingemyndighederne kan altså godt inddrage eller nægte at forlænge en tidsbegrænset opholdstilladelse, selv om kvinden har været udsat for vold i samlivet eller i ægteskabet.

Det er Udlændingestyrelsen, der beslutter om en opholdstilladelse skal inddrages eller forlænges. Man kan altid klage over et afslag.

VIGTIGT er at huske, at en klage eller anke skal gøres inden der er gået 7 dage fra afgørelsen er truffet. Endelig har man ret til at blive i Danmark, mens klagen bliver behandlet.

Søg rådgivning så hurtigt så muligt

Uanset problemet i forhold til opholdstilladelse er vold i enhver form helt uacceptabel i Danmark. Men det er desværre sket, at kvinder har levet i voldelige ægteskaber alt for længe, af frygt for at miste ægteskabet og dermed måske retten til at blive i Danmark. Med de nye regelsæt, som kræver 7 års ophold i landet, før man kan få permanent opholdstilladelse, risikerer mange kvinder at havne i en tragisk situation.

Søg advokathjælp

I mange ægteskaber er der ikke afklarede forhold omkring værdier og investeringer, ja pengesager. Sådanne problemer kan måske udredes gennem en advokat. Såfremt, der er i ægteskabet er børn adopteret af ægtemanden, fælles børn, større fælles værdier, fælles gæld m.v. er det vigtigt at søge advokat. Se vor notat om retshjælp. Virker fremtiden med en kommende skilsmisse besværlig og uoverskueligt, da søg vejledning hos en advokat.

Er man i en akut krisesituation

En krisesituation kan opstå, hvor man – kvinden – er udsat for vold eller et så stort psykisk pres, at situationen er uudholdelig. Har man ikke mulighed for at bo hos anonyme (ikke af ægtemanden kendte) venner, ikke har mulighed for at betale for hotelophold, da er krisecentre en mulighed. Krisecentrerne – se denne liste – er placeret overalt i Danmark og for det meste i de største byer.

Man kan henvende sig ”døgnet rundt”, men bedst er det at rette en forespørgsel dagen før eller i dagtimerne. Betalingen er rimelig, og kan kke sammenlignes med hotelpriser eller ophold.. Børn kan selvfølgelig medtages. Krisecentrenes medarbejdere kan være behjælpelig med at skabe kontakt til de sociale myndigheder, men vi anbefaler at man selv vedholdende tager kontakt til Socialrådgiveren, det er dit liv, du skal ikke lade krisecenteret klientificere dig.

Indvandrerrådgivningen og Vold mod Udenlandske Kvinder vil også kunne skabe kontakt til de sociale myndigheder og være bisidder, hjælperen i.f.t de sociale myndigheder, advokat m.v.

Søg rådgivning, tal med andre, få hjælp

Vold skal ikke acceptere i Danmark, vold skal ikke accepteres uanset hvilken kulturkreds man kommer fra, heller ikke vold mod ens børn eller ens øvrige familie.

Søg rådgivning.

Tal med andre.

Det er ofte muligt at få hjælp, så volden kan standses, uden at familiens velfærd i øvrigt behøver at blive ødelagt.

Føler man, at tingene begynder at gå i hårdknude, er der god adgang til rådgivning hos

Indvandrerrådgivningen og Vold mod Udenlandske kvinder
Stenkildevej 4-butikken DK 8260 Viby (Ved Viby torv og overfor Viby centeret)
Bus: 1A 4A 6A 11 14 200, letbane L2.
Tlf. +45 26223611 – +45 50141816
Tirsdag og torsdag fra kl. 11:00 til 16:00
Kontakt på telefon +45 26223611 ”døgnet rundt”.
www.Vold-mod-Udenlandske-Kvinder.dk
www.Indvandrerradgivningen.dk

Vor rådgivning er gratis og man kan modtage rådgivning anonymt.